InnovArena

Vi flytter inn i InnovArena og blir en del av den blå næringslivsklyngen. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med mange spennende aktører i et flott nytt bygg.

Sandnes Transport og Terminal AS
Fjordgata 8, 7900 Rørvik
Nettstedet er levert av Sandnes IT